,,Ten, kto nigdy nie mówi nie, nie jest prawdziwym mężczyzną."
Wojowniku, jesteś mężczyzną. Twoje męskie serce ma określone potrzeby, które podczas WALKI w szczególny sposób będą się objawiać. Potrzeby te zna Twój Król i dlatego specjalnie dla Ciebie zapisał w Swoim zakodowanym dla zwykłego człowieka (nie będącego Wojownikiem) Liście (Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu) Słowa skierowane szczególnie do Ciebie, mężczyzno!

Poniżej znajdują się jedynie wybrane, nieliczne przykłady wyjątkowo potężnych, głębokich Słów, jakie Twój Król pragnie Ci przekazać do serca w trudnych chwilach NIEWIDZIALNEJ - dla pospolitych zmysłów ludzkich - WALKI na śmierć i życie. Znajdziesz tu Słowa pocieszenia, Słowa otuchy, Słowa PRAWDY, którą powinieneś odkryć we wnętrzu swojego walecznego serca Wojownika.

Niektóre fragmenty mocniej odezwą się w Tobie, inne słabiej. Jednakże wszystkie te Słowa mają w sobie niewiarygodnie potężną MOC, której Twój Przeciwnik (Szatan) nie jest w stanie sprostać, gdy Ty mocno ufasz i SŁUCHASZ.

Usłysz w swoim sercu co Potężny, Zwycięski Król pragnie Ci powiedzieć... W pierwszej chwili możesz nie zrozumieć OD RAZU tych Słów, mogą wręcz wydać Ci się banalne, zwyczajne. Nie daj się jednak zwieźć, Przeciwnik tylko czeka na rozluźnienie z Twojej strony, na zlekceważenie ukrytej Mocy Twojego Króla, którego Armia - dzięki m.in. poniższym Słowom - już odniosła liczne Zwycięstwa i czeka aż TY również dołączysz do tego grona Zwycięzców. Czuwaj zatem bardzo roztropnie...

1. "Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je." [Mt 11, 12b]

2. "Bohaterze, przypasz do biodra swój miecz, swą chlubę i ozdobę! Szczęśliwie wstąp na rydwan w obronie wiary, pokory i sprawiedliwości, a prawica twoja niech ci wskaże wielkie czyny!" [Ps 45, 4-5]

3. "Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój się ich, gdyż Pan, Bóg twój, idzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci." [Pwt 31, 6]

4. "Potem ujrzałem niebo otwarte: a oto - biały koń; a Ten, co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym. Oczy Jego jak płomień ognia, odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a z Jego ust wychodzi ostry miecz." [z rozdziału XIX Apokalipsy]

5. "Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi." [Łk 10, 19]

6. "Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić." [J 15, 5b]

7. "Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka; Mocy moja, spiesz mi na ratunek!" [Ps 22, 20]

8. "Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło." [Prz 4, 23]

9. "Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus." [Ef 5, 14]

10. "Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku." [Prz 3, 5]

11. "On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany." [Ps 147, 3]

12. "W końcu bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła." [Ef 6, 10-11]

13. "Przeto się nie boimy, choćby waliła się ziemia i góry zapadały w otchłań morza. Niech wody jego burzą się i kipią, niech góry się chwieją pod jego naporem: "Pan Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest dla nas obroną"." [Ps 46 (45), 3-4]

14. "Ci, co zufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą." [Iz 40, 31]

15. "Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu! Ja cię wspomagam" [Iz 41, 14a]

16. "Bóg mój stał się moją siłą." [Iz 49, 5b]

17. "Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć" [1 Kor 1, 27]

18. "[Pan] mi powiedział: "Wystarczy ci Mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali"." [1 Kor 12, 9a]

19. "Zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną" [Flp 3, 13b]

20. "Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia." [2 Tm 1, 7]

21. "Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego." [2 Tm 2, 13]

22. "W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk" [1 J 4, 18a] 
Prawdziwy mężczyzna

Nigdy nie kłamie i głupstw nie gada,
szczerze wyznaje, gdy czegoś pragnie.
Prawdę ma w sercu, na ustach uśmiech,
umie odróżnić mądrość od fikcji.

Jest przyjacielem, gdy potrzebujesz,
zostawia wszystko, przygarnia czule.
Nie mówi wtedy, że nie ma czasu,
jesteś dla niego tylko ty właśnie.

Potrafi mile pieścić słówkami,
w marzenia płynie z tobą, gdy chcesz.
Nie chowa głowy w pustynny piasek,
gdy go zapytasz, czy kocha cię?

Nie zmienia ciągle kwiatka na kwiatek,
gdy już wybierze chce wiernym być.
I choćby inne kształtem mamiły,
jego nie skuszą, on twardy jest.

Nigdy nie bawi się uczuciami,
nie mógłby zranić, przecież ma styl.
Jest tak cudowny, jak żaden inny,
chcesz właśnie z takim na zawsze być.

Darmowe strony internetowe dla każdego